VAŽNO OBAVEŠTENJE !!!

 ZA SVE POLAZNIKE KOJI SU ČLANOVI UDRUŽENJA  ILI ČLANOVI SINDIKATA ZDRAVSTVA  I SOCIJALNE   ZAŠTITE "SLOGA" KONTINUIRANA MEDICINSKA EDUKACIJA JE  POTPUNO BESPLATNA.

OSTALI SU DUŽNI DA UPLATE KOTIZACIJU  (  IZNOS IZ TABELE  ON - LINE EDUKACIJA ) 

BUDITE ČLAN UDRUŽENJA ZA MEDICINSKO OBRAZOVANJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA 

Obaveštavamo Vas da je u toku jednog dana prema novom Pravilniku o sprovođenju Kontinuirane medicinske edukacije, dozvoljeno pohađati dva programa online KME  !!!!!
( dva elektronska testa po danu)! !!!!

TEKUĆI RAČUN 
160-389330-63

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

ZARAZNE BOLESTI I VAKCINACIJA
Ciljna grupa:
LEKARI, STOMATOLOZI
FARMACEUTI, BIOHEMIČARI

autor: dr Milivoje Djurić - spec. infektologije

 Broj bodova za polaznike testa: 5
Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta RSA-1-300/22
Program KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE se može realizovati do 07.03.2023.godine.
ZA ČLANOVE UDRUŽENJA I ČLANOVE SINDIKATA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE  ZAŠTITE "SLOGA" ЈЕ POTPUNO BESPLATNO.
ZA OSTALE CENA JE 2000,00 DIN.

_______________________________________________________________

KOMUNIKACIONE VEŠTINE I NJIHOV ZNAČAJ U 
SVAKODNEVNOM RADU ZDRAVSTVENIH RADNIKA
Ciljna grupa:
LEKARI, STOMATOLOZI
FARMACEUTI, BIOHEMIČARI

autor: Mladen Filipović - diplomirani ekonomista

 Broj bodova za polaznike testa: 5
Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta RS: A-1-1339/21
Program KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE se može realizovati do 16.08.2022.godine.
ZA ČLANOVE UDRUŽENJA I ČLANOVE SINDIKATA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE  ZAŠTITE "SLOGA" ЈЕ POTPUNO BESPLATNO.
ZA OSTALE CENA JE 2000,00 DIN.

________________________________________________________________

ADEKVATNA ISHRANA KOD PACIJENATA OBOLELIH OD KARDIOVASKULARNIH BOLESTI
Ciljna grupa:
LEKARI, STOMATOLOZI
FARMACEUTI, BIOHEMIČARI

autor: doc. dr sci. med. Aleksandra Stojanović

 Broj bodova za polaznike testa: 5
Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta RS: A-1-1337/21
Program KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE se može realizovati do 16.08.2022.godine.
ZA ČLANOVE UDRUŽENJA I ČLANOVE SINDIKATA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE  ZAŠTITE "SLOGA" ЈЕ POTPUNO BESPLATNO.
ZA OSTALE CENA JE 2000,00 DIN.

________________________________________________________________

ZNAČAJ PREVENTIVE KOD KRVNO PRENOSIVIH INFEKCIJE
Ciljna grupa:
LEKARI, STOMATOLOZI
FARMACEUTI, BIOHEMIČARI

autor: dr sci.med. - Jelena Vučković Filipović, spec. interne medicine

 Broj bodova za polaznike testa: 5
Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta RS: A-1-1338/21
Program KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE se može realizovati do 16.08.2022.godine.
ZA ČLANOVE UDRUŽENJA I ČLANOVE SINDIKATA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE  ZAŠTITE "SLOGA" ЈЕ POTPUNO BESPLATNO.
ZA OSTALE CENA JE 2000,00 DIN.

________________________________________________________________

_______________________________________________________________

EMPIJEM PLEURALNE ŠUPLJINE
Ciljna grupa:
MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR
ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA 

autor: Danijela Jovanović - struk. med. sestra

 Broj bodova za polaznike testa: 5
Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta RS: Д-1-128/22
Program KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE se može realizovati do 07.03.2023.godine.
ZA ČLANOVE UDRUŽENJA I ČLANOVE SINDIKATA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE  ZAŠTITE "SLOGA" ЈЕ POTPUNO BESPLATNO.
ZA OSTALE CENA JE 2000,00 DIN

_______________________________________________________________

TERMINALNA NEURALGIJA

Ciljna grupa:
MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR
ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA 

autor: Danijela Jovanović - struk. med. sestra

 Broj bodova za polaznike testa: 5
Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta RS: Д-1-134/22
Program KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE se može realizovati do 07.03.2023.godine.
ZA ČLANOVE UDRUŽENJA I ČLANOVE SINDIKATA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE  ZAŠTITE "SLOGA" ЈЕ POTPUNO BESPLATNO.
ZA OSTALE CENA JE 2000,00 DIN

________________________________________________________________

BUBREŽNA OBOLJENJA

Ciljna grupa:
MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR
ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA 

autor: Danijela Jovanović - struk. med. sestra

 Broj bodova za polaznike testa: 4
Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta RS: Д-1-117/22
Program KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE se može realizovati do 07.03.2023.godine.
ZA ČLANOVE UDRUŽENJA I ČLANOVE SINDIKATA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE  ZAŠTITE "SLOGA" ЈЕ POTPUNO BESPLATNO.
ZA OSTALE CENA JE 2000,00 DIN

________________________________________________________________

STRES - BURNOUT SINDROM 
IZGARANJA NA POSLU
Ciljna grupa:
MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR
ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA 

autor: Danijela Jovanović - struk. med. sestra

 Broj bodova za polaznike testa: 5
Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta RS: Д-1-133/22
Program KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE se može realizovati do 07.03.2023.godine.
ZA ČLANOVE UDRUŽENJA I ČLANOVE SINDIKATA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE  ZAŠTITE "SLOGA" ЈЕ POTPUNO BESPLATNO.
ZA OSTALE CENA JE 2000,00 DIN

________________________________________________________________

ZARAZNE BOLESTI I VAKCINACIJA

Ciljna grupa:
MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR
ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA 

autor: dr Milivoje Djurić - spec. infektologije

 Broj bodova za polaznike testa: 5
Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta RS:A-1-300/22
Program KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE se može realizovati do 07.03.2023.godine.
ZA ČLANOVE UDRUŽENJA I ČLANOVE SINDIKATA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE  ZAŠTITE "SLOGA" ЈЕ POTPUNO BESPLATNO.
ZA OSTALE CENA JE 2000,00 DIN.

________________________________________________________________

ALERGIJSKE BOLESTI KOD DECE KAO FAKTOR RIZIKA 
ZA NASTANAK I RAZVOJ ASTME
Ciljna grupa:
MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR
ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA 

autor: Marija Bečanović - med. sestra. tehničar

 Broj bodova za polaznike testa: 5
Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta RS: Д-1-475/21
Program KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE se može realizovati do 16.08.2022.godine.
ZA ČLANOVE UDRUŽENJA I ČLANOVE SINDIKATA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE  ZAŠTITE "SLOGA" ЈЕ POTPUNO BESPLATNO.
ZA OSTALE CENA JE 2000,00 DIN.

_________________________________________________________________

ADEKVATNA ISHRANA KOD PACIJENATA OBOLELIH OD KARDIOVASKULARNIH BOLESTI
Ciljna grupa:
MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR
ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA

autor: doc. dr sci. med. Aleksandra Stojanović

 Broj bodova za polaznike testa: 5
Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta RS: A-1-1337/21
Program KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE se može realizovati do 16.08.2022.godine.
ZA ČLANOVE UDRUŽENJA I ČLANOVE SINDIKATA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE  ZAŠTITE "SLOGA" ЈЕ POTPUNO BESPLATNO.
ZA OSTALE CENA JE 2000,00 DIN.

_________________________________________________________________

LUMBALNI BOL KOD MEDICINSKIH SESTARA - TEHNIČARA, 
FAKTORI RIZIKA, PREVALENCA I PREVENCIJA
Ciljna grupa:
MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR
ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA 

autor: Danijela Jovanović - struk. med. sestra

 Broj bodova za polaznike testa: 5
Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta RS: Д-1-474/21
Program KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE se može realizovati do 16.08.2022.godine.
ZA ČLANOVE UDRUŽENJA I ČLANOVE SINDIKATA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE  ZAŠTITE "SLOGA" ЈЕ POTPUNO BESPLATNO.
ZA OSTALE CENA JE 2000,00 DIN.

________________________________________________________________

ZNAČAJ PREVENTIVE KOD KRVNO PRENOSIVIH INFEKCIJE
Ciljna grupa:
MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR
ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA

autor:  dr sci.med. - Jelena Vučković Filipović, spec. interne medicine

 Broj bodova za polaznike testa: 5
Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta RS: A-1-1338/21
Program KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE se može realizovati do 16.08.2022.godine.
ZA ČLANOVE UDRUŽENJA I ČLANOVE SINDIKATA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE  ZAŠTITE "SLOGA" ЈЕ POTPUNO BESPLATNO.
ZA OSTALE CENA JE 2000,00 DIN.

________________________________________________________________

KOMUNIKACIONE VEŠTINE I NJIHOV ZNAČAJ U 
SVAKODNEVNOM RADU ZDRAVSTVENIH RADNIKA
Ciljna grupa:
MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR
ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA 

autor: Mladen Filipović - diplomirani ekonomista

 Broj bodova za polaznike testa: 5
Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta RS: A-1-1339/21
Program KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE se može realizovati do 16.08.2022.godine.
ZA ČLANOVE UDRUŽENJA I ČLANOVE SINDIKATA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE  ZAŠTITE "SLOGA" ЈЕ POTPUNO BESPLATNO.
ZA OSTALE CENA JE 2000,00 DIN.
________________________________________________________________
TRANZITORNI ISHEMIJSKI ATAK 
 SAVREMENI DIJAGNOSTIČKI I TERAPIJSKI POSTUPAK
Ciljna grupa:
MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR
ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA 

autor: Danijela Jovanović - struk. med. sestra

 Broj bodova za polaznike testa: 5
Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta RS: Д-1-476/21
Program KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE se može realizovati do 16.08.2022.godine.
ZA ČLANOVE UDRUŽENJA I ČLANOVE SINDIKATA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE  ZAŠTITE "SLOGA" ЈЕ POTPUNO BESPLATNO.
ZA OSTALE CENA JE 2000,00 DIN.

_______________________________________________________________