VAŽNO OBAVEŠTENJE !!!

 ZA SVE POLAZNIKE KOJI SU ČLANOVI UDRUŽENJA  ILI ČLANOVI SINDIKATA ZDRAVSTVA  I SOCIJALNE   ZAŠTITE "SLOGA" KONTINUIRANA MEDICINSKA EDUKACIJA JE  POTPUNO BESPLATNA.

OSTALI SU DUŽNI DA UPLATE KOTIZACIJU  (  IZNOS IZ TABELE  ON - LINE EDUKACIJA ) 

BUDITE ČLAN UDRUŽENJA ZA MEDICINSKO OBRAZOVANJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA 

Obaveštavamo Vas da je u toku jednog dana prema novom Pravilniku o sprovođenju Kontinuirane medicinske edukacije, dozvoljeno pohađati dva programa online KME  !!!!!
( dva elektronska testa po danu)! !!!!

TEKUĆI RAČUN 
160-389330-63

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

ZNAČAJ ALERGIJSKIH BOLESTI U NASTANKU   BRONHIJALNE ASTME
Ciljna grupa:
LEKARI, STOMATOLOZI
FARMACEUTI, BIOHEMIČARI

autor: DR MILICA ŽIVADINOVIĆ - SPEC. PEDIJATRIJE

 Broj bodova za polaznike testa: 4
Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta RS: A-1-675/18
Program KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE se može realizovati do 05.03.2019.godine.
ZA ČLANOVE UDRUŽENJA I ČLANOVE SINDIKATA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE  ZAŠTITE "SLOGA" ЈЕ POTPUNO BESPLATNO.
ZA OSTALE CENA JE 2000,00 DIN.

__________________________________________________________________

ULOGA RANE DIJAGNOSTIKE KOD PACIJENATA SA PLUĆNOM EMBOLIJOM
Ciljna grupa:
LEKARI, STOMATOLOZI
FARMACEUTI, BIOHEMIČARI

autor: DR JELENA VUČKOVIĆ FILIPOVIĆ- spec. interne medicine

 Broj bodova za polaznike testa: 3
Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta RS: A-1-676/18
Program KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE se može realizovati do 05.03.2019.godine.
ZA ČLANOVE UDRUŽENJA I ČLANOVE SINDIKATA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE  ZAŠTITE "SLOGA" ЈЕ POTPUNO BESPLATNO.
ZA OSTALE CENA JE 2000,00 DIN.

__________________________________________________________________

GMO I GENETSKO INŽENJERSTVO
Ciljna grupa:
LEKARI, STOMATOLOZI
FARMACEUTI, BIOHEMIČARI

autor: DR JELENA VUČKOVIĆ FILIPOVIĆ- spec. interne medicine

 Broj bodova za polaznike testa: 4
Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta RS: A-1-677/18
Program KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE se može realizovati do 05.03.2019.godine.
ZA ČLANOVE UDRUŽENJA I ČLANOVE SINDIKATA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE  ZAŠTITE "SLOGA" ЈЕ POTPUNO BESPLATNO.
ZA OSTALE CENA JE 2000,00 DIN.

__________________________________________________________________

PROFILAKSA KRVNO PRENOSIVIH INFEKCIJA
Ciljna grupa:
LEKARI, STOMATOLOZI
FARMACEUTI, BIOHEMIČARI

autor:  JELENA VUČKOVIĆ FILIPOVIĆ - SPEC. INTERNE MEDICINE

     Broj bodova za polaznike testa: 5
Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta RS: A-1-1312/18
Program KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE se može realizovati do 21.05.2019.godine. 
ZA ČLANOVE UDRUŽENJA I ČLANOVE SINDIKATA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE  ZAŠTITE "SLOGA" ЈЕ POTPUNO BESPLATNO.
ZA OSTALE CENA JE 2000,00 DIN.

__________________________________________________________________

DIJABETIČKA RETINOPATIJA
Ciljna grupa:
LEKARI,STOMATOLOZI
FARMACEUTI, BIOHEMIČARI

autor:  JELENA VUČKOVIĆ FILIPOVIĆ - SPEC. INTERNE MEDICINE

 Broj bodova za polaznike testa: 5
Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta RS: A-1-1499/18
Program KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE se može realizovati do 21.05.2019.godine. 
ZA ČLANOVE UDRUŽENJA I ČLANOVE SINDIKATA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE  ZAŠTITE "SLOGA" ЈЕ POTPUNO BESPLATNO.
ZA OSTALE CENA JE 2000,00 DIN.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

PROFILAKSA KRVNO PRENOSIVIH INFEKCIJA
Ciljna grupa:
MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR
ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA

autor:  JELENA VUČKOVIĆ FILIPOVIĆ - SPEC. INTERNE MEDICINE

     Broj bodova za polaznike testa: 5
Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta RS: A-1-1312/18
Program KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE se može realizovati do 21.05.2019.godine. 
ZA ČLANOVE UDRUŽENJA I ČLANOVE SINDIKATA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE  ZAŠTITE "SLOGA" ЈЕ POTPUNO BESPLATNO.
ZA OSTALE CENA JE 2000,00 DIN.

__________________________________________________________________

BRAČNA NEPLODNOST
Ciljna grupa:
MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR
ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA

autor: JELENA RADIVOJEVIĆ ŠOVIĆ - strukovna med. sestra - babica

     Broj bodova za polaznike testa: 5
Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta RS: Д-1-687/18
Program KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE se može realizovati do 21.05.2019.godine. 
ZA ČLANOVE UDRUŽENJA I ČLANOVE SINDIKATA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE  ZAŠTITE "SLOGA" ЈЕ POTPUNO BESPLATNO.
ZA OSTALE CENA JE 2000,00 DIN.

__________________________________________________________________

TIA - SAVREMENI DIJAGNOSTIČKI I TERAPIJSKI PRISTUP
Ciljna grupa:
MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR
ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA

autor: DANIJELA M. JOVANOVIĆ - struk. med. sestra spec.kliničke nege

     Broj bodova za polaznike testa: 4
Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta RS: Д-1-626/18
Program KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE se može realizovati do 21.05.2019.godine. 
ZA ČLANOVE UDRUŽENJA I ČLANOVE SINDIKATA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE  ZAŠTITE "SLOGA" ЈЕ POTPUNO BESPLATNO.
ZA OSTALE CENA JE 2000,00 DIN.

__________________________________________________________________

ZDRAVSTVENA NEGA KOD PACIJENATA SA TROMBOFLEBITISOM I KOD TROMBOZA VENA
Ciljna grupa:
MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR
ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA

autor: DANIJELA M. JOVANOVIĆ- struk. med. sestra spec. kliničke nege

     Broj bodova za polaznike testa: 4
Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta RS: Д-1-632/18
Program KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE se može realizovati do 21.05.2019.godine. 
ZA ČLANOVE UDRUŽENJA I ČLANOVE SINDIKATA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE  ZAŠTITE "SLOGA" ЈЕ POTPUNO BESPLATNO.
ZA OSTALE CENA JE 2000,00 DIN.

__________________________________________________________________

STRES - NEPRIJATELJ NA POSLU
Ciljna grupa:
MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR
ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA

autor: BOJANA DIMITRIJEVIĆ - laboratorijski tehničar

 Broj bodova za polaznike testa: 5
Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta RS: D-1-627/18
Program KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE se može realizovati do 21.05.2019.godine.
ZA ČLANOVE UDRUŽENJA I ČLANOVE SINDIKATA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE  ZAŠTITE "SLOGA" ЈЕ POTPUNO BESPLATNO.
ZA OSTALE CENA JE 2000,00 DIN.

__________________________________________________________________

SAVREMENI PRISTUP ZDRAVLJU, ZDRAVIM STILOM ŽIVOTA
Ciljna grupa:
MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR
ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA

autor: NIKOLA ERIĆ - viši radiološki tehničar

 Broj bodova za polaznike testa: 5
Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta RS: D-1-686/18
Program KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE se može realizovati do 21.05.2019.godine.
ZA ČLANOVE UDRUŽENJA I ČLANOVE SINDIKATA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE  ZAŠTITE "SLOGA" ЈЕ POTPUNO BESPLATNO.
ZA OSTALE CENA JE 2000,00 DIN.

__________________________________________________________________

POREMEĆAJ ERITROPOEZE I SAVREMENA LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA
Ciljna grupa:
MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR
ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA

autor: PREDRAG ĐURIĆ - laboratorijski tehničar

 Broj bodova za polaznike testa: 5
Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta RS: D-1-646/18
Program KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE se može realizovati do 21.05.2019.godine.
ZA ČLANOVE UDRUŽENJA I ČLANOVE SINDIKATA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE  ZAŠTITE "SLOGA" ЈЕ POTPUNO BESPLATNO.
ZA OSTALE CENA JE 2000,00 DIN.

__________________________________________________________________

ZNAČAJ ALERGIJSKIH BOLESTI U NASTANKU   BRONHIJALNE ASTME
Ciljna grupa:
MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR
ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA

autor: DR MILICA ŽIVADINOVIĆ - SPEC. PEDIJATRIJE

 Broj bodova za polaznike testa: 4
Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta RS: A-1-675/18
Program KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE se može realizovati do 05.03.2019.godine.
ZA ČLANOVE UDRUŽENJA I ČLANOVE SINDIKATA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE  ZAŠTITE "SLOGA" ЈЕ POTPUNO BESPLATNO.
ZA OSTALE CENA JE 2000,00 DIN.

__________________________________________________________________

ULOGA RANE DIJAGNOSTIKE KOD PACIJENATA SA PLUĆNOM EMBOLIJOM
Ciljna grupa:
MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR
ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA

autor: DR JELENA VUČKOVIĆ FILIPOVIĆ- spec. interne medicine

 Broj bodova za polaznike testa: 3
Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta RS: A-1-676/18
Program KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE se može realizovati do 05.03.2019.godine.
ZA ČLANOVE UDRUŽENJA I ČLANOVE SINDIKATA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE  ZAŠTITE "SLOGA" ЈЕ POTPUNO BESPLATNO.
ZA OSTALE CENA JE 2000,00 DIN.

__________________________________________________________________

GMO I GENETSKO INŽENJERSTVO
Ciljna grupa:
MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR
ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA

autor: DR JELENA VUČKOVIĆ FILIPOVIĆ- spec. interne medicine

 Broj bodova za polaznike testa: 4
Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta RS: A-1-677/18
Program KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE se može realizovati
do 05.03.2019.godine.
ZA ČLANOVE UDRUŽENJA I ČLANOVE SINDIKATA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE  ZAŠTITE "SLOGA" ЈЕ POTPUNO BESPLATNO
ZA OSTALE CENA JE 2000,00 DIN.

__________________________________________________________________

ISHRANA KRITIČNO OBOLELOG BOLESNIKA
Ciljna grupa:
MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR
ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA

autor: DANIJELA M. JOVANOVIĆ - struk. med. sestra spec.kliničke nege

     Broj bodova za polaznike testa: 4
Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta RS: Д-1-293/18
Program KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE se može realizovati do 05.03.2019.godine. 
ZA ČLANOVE UDRUŽENJA I ČLANOVE SINDIKATA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE  ZAŠTITE "SLOGA" ЈЕ POTPUNO BESPLATNO.
ZA OSTALE CENA JE 2000,00 DIN.

__________________________________________________________________

PREVENCIJA BOLNIČKIH INFEKCIJA
Ciljna grupa:
MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR
ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA

autor: MAGDALENA MIJATOVIĆ-  med. sestra 

      Broj bodova za polaznike testa: 5
Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta RS: Д-1-292/18
Program KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE se može realizovati do 05.03.2019.godine. 
ZA ČLANOVE UDRUŽENJA I ČLANOVE SINDIKATA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE  ZAŠTITE "SLOGA" ЈЕ POTPUNO BESPLATNO.
ZA OSTALE CENA JE 2000,00 DIN.


_________________________________________________________________

ZDRAVO DETE ODGOVORNO RODITELJSTVO 
Ciljna grupa:
MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR
ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA

autor: SVETLANA B. MARKOVIĆ 

Broj bodova za polaznike testa:4
Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta RS: Д-1-291/18
Program KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE se može realizovati do 05.03.2019.godine. 
ZA ČLANOVE UDRUŽENJA I ČLANOVE SINDIKATA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE  ZAŠTITE "SLOGA" ЈЕ POTPUNO BESPLATNO.
ZA OSTALE CENA JE 2000,00 DIN.

__________________________________________________________________