VAŽNO OBAVEŠTENJE !!!

 ZA SVE POLAZNIKE KOJI SU ČLANOVI UDRUŽENJA  ILI ČLANOVI SINDIKATA ZDRAVSTVA  I SOCIJALNE   ZAŠTITE "SLOGA" KONTINUIRANA MEDICINSKA EDUKACIJA JE  POTPUNO BESPLATNA.

OSTALI SU DUŽNI DA UPLATE KOTIZACIJU  (  IZNOS IZ TABELE  ON - LINE EDUKACIJA ) 

BUDITE ČLAN UDRUŽENJA ZA MEDICINSKO OBRAZOVANJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA 

Obaveštavamo Vas da je u toku jednog dana prema novom Pravilniku o sprovođenju Kontinuirane medicinske edukacije, dozvoljeno pohađati dva programa online KME  !!!!!
( dva elektronska testa po danu)! !!!!

TEKUĆI RAČUN 
160-389330-63

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

ANTIARITMICI
Ciljna grupa:
LEKARI, STOMATOLOZI
FARMACEUTI, BIOHEMIČARI

autor: asist. Aleksandra Vranić - mag. farm.

 Broj bodova za polaznike testa: 5
Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta RS: A-1-1933/19
Program KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE se može realizovati do 19.08.2020.godine.
ZA ČLANOVE UDRUŽENJA I ČLANOVE SINDIKATA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE  ZAŠTITE "SLOGA" ЈЕ POTPUNO BESPLATNO.
ZA OSTALE CENA JE 2000,00 DIN.

__________________________________________________________________

HRONIČNA OPSTRUKTIVNA BOLEST PLUĆA
Ciljna grupa:
LEKARI, STOMATOLOZI
FARMACEUTI, BIOHEMIČARI

autor: spec.dr med - Jelena Vučković Filipović

 Broj bodova za polaznike testa: 5
Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta RS: A-1-1934/19
Program KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE se može realizovati do 19.08.2020.godine.
ZA ČLANOVE UDRUŽENJA I ČLANOVE SINDIKATA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE  ZAŠTITE "SLOGA" ЈЕ POTPUNO BESPLATNO.
ZA OSTALE CENA JE 2000,00 DIN.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

CENTRALNA STERILIZACIJA U BOLNIČKIM USLOVIMA
ZNAČAJ I PRIMENA
Ciljna grupa:
MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR
ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA 

autor: Vesna Kostić -  strukovna med. sestra - tehničar

 Broj bodova za polaznike testa: 5
Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta RS: Д-1-199/20
Program KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE se može realizovati do 02.03.2021.godine.
ZA ČLANOVE UDRUŽENJA I ČLANOVE SINDIKATA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE  ZAŠTITE "SLOGA" ЈЕ POTPUNO BESPLATNO.
ZA OSTALE CENA JE 2000,00 DIN.

__________________________________________________________________

ZAPALJENSKA OBOLJENJA POLNIH ORGANA ŽENE
Ciljna grupa:
MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR
ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA 

autor: Jelena Radivojević Šović - strukovna  med. sestra - babica

 Broj bodova za polaznike testa: 5
Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta RS: Д-1-181/20
Program KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE se može realizovati do 02.03.2021.godine.
ZA ČLANOVE UDRUŽENJA I ČLANOVE SINDIKATA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE  ZAŠTITE "SLOGA" ЈЕ POTPUNO BESPLATNO.
ZA OSTALE CENA JE 2000,00 DIN.

__________________________________________________________________

ANTIARITMICI
Ciljna grupa:
MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR
ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA

autor: asist. Aleksandra Vranić - mag. farm.

 Broj bodova za polaznike testa: 5
Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta RS: A-1-1933/19
Program KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE se može realizovati do 19.08.2020.godine.
ZA ČLANOVE UDRUŽENJA I ČLANOVE SINDIKATA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE  ZAŠTITE "SLOGA" ЈЕ POTPUNO BESPLATNO.
ZA OSTALE CENA JE 2000,00 DIN.

__________________________________________________________________

HORMONI - PODELA I ULOGA U ORGANIZMU
Ciljna grupa:
MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR
ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA

autor: Nemanja Stojanović

 Broj bodova za polaznike testa: 5
Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta RS: Д-1-712/19
Program KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE se može realizovati do 19.08.2020.godine.
ZA ČLANOVE UDRUŽENJA I ČLANOVE SINDIKATA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE  ZAŠTITE "SLOGA" ЈЕ POTPUNO BESPLATNO.
ZA OSTALE CENA JE 2000,00 DIN.

__________________________________________________________________

HRONIČNA OPSTRUKTIVNA BOLEST PLUĆA
Ciljna grupa:
MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR
ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA

autor: spec.dr med - Jelena Vučković Filipović

 Broj bodova za polaznike testa: 5
Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta RS: A-1-1934/19
Program KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE se može realizovati do 19.08.2020.godine.
ZA ČLANOVE UDRUŽENJA I ČLANOVE SINDIKATA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE  ZAŠTITE "SLOGA" ЈЕ POTPUNO BESPLATNO.
ZA OSTALE CENA JE 2000,00 DIN.

__________________________________________________________________