VAŽNO OBAVEŠTENJE !!!

 ZA SVE POLAZNIKE KOJI SU ČLANOVI UDRUŽENJA  ILI ČLANOVI SINDIKATA ZDRAVSTVA  I SOCIJALNE   ZAŠTITE "SLOGA" KONTINUIRANA MEDICINSKA EDUKACIJA JE  POTPUNO BESPLATNA.

OSTALI SU DUŽNI DA UPLATE KOTIZACIJU  (  IZNOS IZ TABELE  ON - LINE EDUKACIJA ) 

BUDITE ČLAN UDRUŽENJA ZA MEDICINSKO OBRAZOVANJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA 

Obaveštavamo Vas da je u toku jednog dana prema novom Pravilniku o sprovođenju Kontinuirane medicinske edukacije, dozvoljeno pohađati dva programa online KME  !!!!!
( dva elektronska testa po danu)! !!!!

TEKUĆI RAČUN 
160-389330-63

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

ZNAČAJ NEVERBALNE KOMUNIKACIJE ZA EFIKASNIJI 
RAD ZDRAVSTVENIH RADNIKA
Ciljna grupa:
LEKARI, STOMATOLOZI
FARMACEUTI, BIOHEMIČARI

autor: Mladen Flipović - diplomirani ekonomista

 Broj bodova za polaznike testa: 5
Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta RS: A-1-360/19
Program KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE se može realizovati do 04.03.2020.godine.
ZA ČLANOVE UDRUŽENJA I ČLANOVE SINDIKATA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE  ZAŠTITE "SLOGA" ЈЕ POTPUNO BESPLATNO.
ZA OSTALE CENA JE 2000,00 DIN.

__________________________________________________________________

ZNAČAJ VITAMINA D I KALCIJUMA U 
NASTANKU I LEČENJU RAHITISA
Ciljna grupa:
LEKARI, STOMATOLOZI
FARMACEUTI, BIOHEMIČARI

autor: asist. Aleksandra Vranić - mag. farm.

 Broj bodova za polaznike testa: 5
Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta RS: A-1-358/19
Program KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE se može realizovati do 04.03.2020.godine.
ZA ČLANOVE UDRUŽENJA I ČLANOVE SINDIKATA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE  ZAŠTITE "SLOGA" ЈЕ POTPUNO BESPLATNO.
ZA OSTALE CENA JE 2000,00 DIN.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

ZNAČAJ VITAMINA D I KALCIJUMA U 
NASTANKU I LEČENJU RAHITISA
Ciljna grupa:
MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR
ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA

autor: asist. Aleksandra Vranić - mag. farm.

 Broj bodova za polaznike testa: 5
Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta RS: A-1-358/19
Program KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE se može realizovati do 04.03.2020.godine.
ZA ČLANOVE UDRUŽENJA I ČLANOVE SINDIKATA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE  ZAŠTITE "SLOGA" ЈЕ POTPUNO BESPLATNO.
ZA OSTALE CENA JE 2000,00 DIN.

__________________________________________________________________

ZNAČAJ NEVERBALNE KOMUNIKACIJE ZA EFIKASNIJI 
RAD ZDRAVSTVENIH RADNIKA
Ciljna grupa:
MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR
ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA

autor: Mladen Filipović - diplomirani ekonomista

 Broj bodova za polaznike testa: 5
Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta RS: A-1-360/19
Program KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE se može realizovati do 04.03.2020.godine
ZA ČLANOVE UDRUŽENJA I ČLANOVE SINDIKATA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE  ZAŠTITE "SLOGA" ЈЕ POTPUNO BESPLATNO.
ZA OSTALE CENA JE 2000,00 DIN.

__________________________________________________________________

EVALUACIJA NEUROLOŠKOG STATUSA
 KOD KRITIČNO OBOLELIH
Ciljna grupa:
MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR
ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA

autor: Danijela M. Jovanović - struk. med. sestra spec.kliničke nege

     Broj bodova za polaznike testa: 5
Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta RS: Д-1-165/19
Program KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE se može realizovati do 04.03.2020.godine. 
ZA ČLANOVE UDRUŽENJA I ČLANOVE SINDIKATA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE  ZAŠTITE "SLOGA" ЈЕ POTPUNO BESPLATNO.
ZA OSTALE CENA JE 2000,00 DIN.

_________________________________________________________________

DEFINICIJA I PREPOZNAVANJE SEPSE
ZAŠTITA MEDICINSKE SESTRE U RADU
Ciljna grupa:
MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR
ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA

autor: Danijela M. Jovanović - struk. med. sestra spec.kliničke nege

     Broj bodova za polaznike testa: 5
Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta RS: Д-1-164/19
Program KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE se može realizovati do 04.03.2020.godine. 
ZA ČLANOVE UDRUŽENJA I ČLANOVE SINDIKATA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE  ZAŠTITE "SLOGA" ЈЕ POTPUNO BESPLATNO.
ZA OSTALE CENA JE 2000,00 DIN.

__________________________________________________________________

ZNAČAJ PREPOZNAVANJA I KOMPETENCIJE  MEDICINSKE SESTRE KOD ANAFILAKTIČKOG ŠOKA
Ciljna grupa:
MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR
ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA

autor: Danijela M. Jovanović - struk. med. sestra spec.kliničke nege

     Broj bodova za polaznike testa: 5
Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta RS: Д-1-166/19
Program KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE se može realizovati do 04.03.2020.godine. 
ZA ČLANOVE UDRUŽENJA I ČLANOVE SINDIKATA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE  ZAŠTITE "SLOGA" ЈЕ POTPUNO BESPLATNO.
ZA OSTALE CENA JE 2000,00 DIN.

_________________________________________________________________