VAŽNO OBAVEŠTENJE !!!

 ZA SVE POLAZNIKE KOJI SU ČLANOVI UDRUŽENJA  ILI ČLANOVI SINDIKATA ZDRAVSTVA  I SOCIJALNE   ZAŠTITE "SLOGA" KONTINUIRANA MEDICINSKA EDUKACIJA JE  POTPUNO BESPLATNA.

OSTALI SU DUŽNI DA UPLATE KOTIZACIJU  (  IZNOS IZ TABELE  ON - LINE EDUKACIJA ) 

BUDITE ČLAN UDRUŽENJA ZA MEDICINSKO OBRAZOVANJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA 

Obaveštavamo Vas da je u toku jednog dana prema novom Pravilniku o sprovođenju Kontinuirane medicinske edukacije, dozvoljeno pohađati dva programa online KME  !!!!!
( dva elektronska testa po danu)! !!!!

TEKUĆI RAČUN 
160-389330-63

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

ZNAČAJ ALERGIJSKIH BOLESTI U NASTANKU   BRONHIJALNE ASTME
Ciljna grupa:
LEKARI, STOMATOLOZI
FARMACEUTI, BIOHEMIČARI

autor: DR MILICA ŽIVADINOVIĆ - SPEC. PEDIJATRIJE

 Broj bodova za polaznike testa: 4
Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta RS: A-1-675/18
Program KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE se može realizovati do 05.03.2019.godine.
ZA ČLANOVE UDRUŽENJA I ČLANOVE SINDIKATA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE  ZAŠTITE "SLOGA" ЈЕ POTPUNO BESPLATNO.
ZA OSTALE CENA JE 2000,00 DIN.

__________________________________________________________________

ULOGA RANE DIJAGNOSTIKE KOD PACIJENATA SA PLUĆNOM EMBOLIJOM
Ciljna grupa:
LEKARI, STOMATOLOZI
FARMACEUTI, BIOHEMIČARI

autor: DR JELENA VUČKOVIĆ FILIPOVIĆ- spec. interne medicine

 Broj bodova za polaznike testa: 3
Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta RS: A-1-676/18
Program KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE se može realizovati do 05.03.2019.godine.
ZA ČLANOVE UDRUŽENJA I ČLANOVE SINDIKATA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE  ZAŠTITE "SLOGA" ЈЕ POTPUNO BESPLATNO.
ZA OSTALE CENA JE 2000,00 DIN.

__________________________________________________________________

GMO I GENETSKO INŽENJERSTVO
Ciljna grupa:
LEKARI, STOMATOLOZI
FARMACEUTI, BIOHEMIČARI

autor: DR JELENA VUČKOVIĆ FILIPOVIĆ- spec. interne medicine

 Broj bodova za polaznike testa: 4
Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta RS: A-1-677/18
Program KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE se može realizovati do 05.03.2019.godine.
ZA ČLANOVE UDRUŽENJA I ČLANOVE SINDIKATA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE  ZAŠTITE "SLOGA" ЈЕ POTPUNO BESPLATNO.
ZA OSTALE CENA JE 2000,00 DIN.

__________________________________________________________________

MAGNETNA REZONANCA
Ciljna grupa:
LEKARI, STOMATOLOZI
FARMACEUTI, BIOHEMIČARI

autor: DR JELENA VUČKOVIĆ FILIPOVIĆ- spec. interne medicine

 Broj bodova za polaznike testa: 5
Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta RS: A-1-1490/17
Program KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE se može realizovati do 19.05.2018.godine.
ZA ČLANOVE UDRUŽENJA I ČLANOVE SINDIKATA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE  ZAŠTITE "SLOGA" ЈЕ POTPUNO BESPLATNO.
ZA OSTALE CENA JE 2000,00 DIN.

__________________________________________________________________

OPSTRUKTIVNA SLEEP APNEA
 Ciljna grupa:
LEKARI, STOMATOLOZI
FARMACEUTI, BIOHEMIČARI

autor: DR JELENA VUČKOVIĆ FILIPOVIĆ- spec. interne medicine

 Broj bodova za polaznike testa: 4
Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta RS: A-1-1491/17
Program KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE se može realizovati do 19.05.2018.godine.
ZA ČLANOVE UDRUŽENJA I ČLANOVE SINDIKATA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE  ZAŠTITE "SLOGA" ЈЕ POTPUNO BESPLATNO.
ZA OSTALE CENA JE 2000,00 DIN.

__________________________________________________________________
BOLESTI SRČANOG MIŠIĆA
 Ciljna grupa:
LEKARI, STOMATOLOZI
FARMACEUTI, BIOHEMIČARI

autor: DR JELENA VUČKOVIĆ FILIPOVIĆ- spec.interne medicine

 Broj bodova za polaznike testa: 3
Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta RS: A-1-1492/17
Program KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE se može realizovati do 19.05.2018.godine.
ZA ČLANOVE UDRUŽENJA I ČLANOVE SINDIKATA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE  ZAŠTITE "SLOGA" ЈЕ POTPUNO BESPLATNO.
ZA OSTALE CENA JE 2000,00 DIN.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

ZNAČAJ ALERGIJSKIH BOLESTI U NASTANKU   BRONHIJALNE ASTME
Ciljna grupa:
MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR
ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA

autor: DR MILICA ŽIVADINOVIĆ - SPEC. PEDIJATRIJE

 Broj bodova za polaznike testa: 4
Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta RS: A-1-675/18
Program KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE se može realizovati do 05.03.2019.godine.
ZA ČLANOVE UDRUŽENJA I ČLANOVE SINDIKATA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE  ZAŠTITE "SLOGA" ЈЕ POTPUNO BESPLATNO.
ZA OSTALE CENA JE 2000,00 DIN.

__________________________________________________________________

ULOGA RANE DIJAGNOSTIKE KOD PACIJENATA SA PLUĆNOM EMBOLIJOM
Ciljna grupa:
MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR
ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA

autor: DR JELENA VUČKOVIĆ FILIPOVIĆ- spec. interne medicine

 Broj bodova za polaznike testa: 3
Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta RS: A-1-676/18
Program KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE se može realizovati do 05.03.2019.godine.
ZA ČLANOVE UDRUŽENJA I ČLANOVE SINDIKATA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE  ZAŠTITE "SLOGA" ЈЕ POTPUNO BESPLATNO.
ZA OSTALE CENA JE 2000,00 DIN.

__________________________________________________________________

GMO I GENETSKO INŽENJERSTVO
Ciljna grupa:
MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR
ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA

autor: DR JELENA VUČKOVIĆ FILIPOVIĆ- spec. interne medicine

 Broj bodova za polaznike testa: 4
Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta RS: A-1-677/18
Program KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE se može realizovati
do 05.03.2019.godine.
ZA ČLANOVE UDRUŽENJA I ČLANOVE SINDIKATA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE  ZAŠTITE "SLOGA" ЈЕ POTPUNO BESPLATNO
ZA OSTALE CENA JE 2000,00 DIN.

__________________________________________________________________

ISHRANA KRITIČNO OBOLELOG BOLESNIKA
Ciljna grupa:
MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR
ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA

autor: DANIJELA M. JOVANOVIĆ
     Broj bodova za polaznike testa: 4
Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta RS: Д-1-293/18
Program KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE se može realizovati do 05.03.2019.godine. 
ZA ČLANOVE UDRUŽENJA I ČLANOVE SINDIKATA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE  ZAŠTITE "SLOGA" ЈЕ POTPUNO BESPLATNO.
ZA OSTALE CENA JE 2000,00 DIN.

__________________________________________________________________

PREVENCIJA BOLNIČKIH INFEKCIJA
Ciljna grupa:
MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR
ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA

autor: MAGDALENA MIJATOVIĆ
      Broj bodova za polaznike testa: 5
Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta RS: Д-1-292/18
Program KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE se može realizovati do 05.03.2019.godine. 
ZA ČLANOVE UDRUŽENJA I ČLANOVE SINDIKATA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE  ZAŠTITE "SLOGA" ЈЕ POTPUNO BESPLATNO.
ZA OSTALE CENA JE 2000,00 DIN.


_________________________________________________________________

ZDRAVO DETE ODGOVORNO RODITELJSTVO 
Ciljna grupa:
MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR
ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA

autor: SVETLANA B. MARKOVIĆ

Broj bodova za polaznike testa:4
Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta RS: Д-1-291/18
Program KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE se može realizovati do 05.03.2019.godine. 
ZA ČLANOVE UDRUŽENJA I ČLANOVE SINDIKATA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE  ZAŠTITE "SLOGA" ЈЕ POTPUNO BESPLATNO.
ZA OSTALE CENA JE 2000,00 DIN.

__________________________________________________________________

ULOGA LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE U LEČENJU
 PACIJENATA SA MENINGITISOM
Ciljna grupa:
MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR
ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA

autor: NEMANJA STOJANOVIĆ 
    Broj bodova za polaznike testa: 5
Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta RS: Д-1-988/17
Program KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE se može realizovati do 19.08.2018.godine
ZA ČLANOVE UDRUŽENJA I ČLANOVE SINDIKATA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE  ZAŠTITE "SLOGA" ЈЕ POTPUNO BESPLATNO.
ZA OSTALE CENA JE 2000,00 DIN.

__________________________________________________________________
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U NEZI
BOLESNIKA SA ENCEFALITISOM
Ciljna grupa:
MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR
ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA

autor: MILENA STAŠIĆ - Visoka strukovna med. sestra

Broj bodova za polaznike testa: 5
Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta RS: Д-1-987/17
Program KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE se može realizovati do 19.08.2018.godine
ZA ČLANOVE UDRUŽENJA I ČLANOVE SINDIKATA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE  ZAŠTITE "SLOGA" ЈЕ POTPUNO BESPLATNO.
ZA OSTALE CENA JE 2000,00 DIN.
__________________________________________________________________
BRONHIJALNA ASTMA I ZDRAVSTVENA NEGA
Ciljna grupa:
MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR
ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA

autor: MILENA STAŠIĆ - Visoka strukovna med. sestra

Broj bodova za polaznike testa: 4
Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta RS: Д-1-792/17
Program KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE se može realizovati do 19.05.2018.godine
ZA ČLANOVE UDRUŽENJA I ČLANOVE SINDIKATA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE  ZAŠTITE "SLOGA" ЈЕ POTPUNO BESPLATNO.
ZA OSTALE CENA JE 2000,00 DIN.

__________________________________________________________________

PSIHOSOMATSKE BOLESTI I MENTALNA HIGIJENA
Ciljna grupa:
MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR
ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA

autor: VLADA TANEVSKI - viši radiološki tehničar

Broj bodova za polaznike testa: 5
Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta RS: Д-1-788/17
Program KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE se može realizovati do 19.05.2018.godine.  
ZA ČLANOVE UDRUŽENJA I ČLANOVE SINDIKATA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE  ZAŠTITE "SLOGA" ЈЕ POTPUNO BESPLATNO.
ZA OSTALE CENA JE 2000,00 DIN.

__________________________________________________________________

MAGNETNA REZONANCA
Ciljna grupa:
MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR
ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA

autor: DR JELENA VUČKOVIĆ FILIPOVIĆ- spec.interne medicine

Broj bodova za polaznike testa: 5
Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta RS: A-1-1490/17
Program KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE se može realizovati do 19.05.2018.godine
ZA ČLANOVE UDRUŽENJA I ČLANOVE SINDIKATA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE  ZAŠTITE "SLOGA" ЈЕ POTPUNO BESPLATNO.
ZA OSTALE CENA JE 2000,00 DIN.

__________________________________________________________________

OPSTRUKTIVNA SLEEP APNEA
 Ciljna grupa:
MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR
ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA

autor: DR JELENA VUČKOVIĆ FILIPOVIĆ- spec. interne medicine

    Broj bodova za polaznike testa: 4
Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta RS: A-1-1491/17
Program KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE se može realizovati do 19.05.2018.godine.
ZA ČLANOVE UDRUŽENJA I ČLANOVE SINDIKATA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE  ZAŠTITE "SLOGA" ЈЕ POTPUNO BESPLATNO.
ZA OSTALE CENA JE 2000,00 DIN.

__________________________________________________________________

BOLESTI SRČANOG MIŠIĆA
 Ciljna grupa:
MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR
ZDRAVSTVENI TEHNIČARI SVIH PROFILA

autor: DR JELENA VUČKOVIĆ FILIPOVIĆ- spec. interne medicine

       Broj bodova za polaznike testa: 3
Akreditacioni broj odluke Zdravstvenog saveta RS: A-1-1492/17
Program KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE se može realizovati do 19.05.2018.godine.
ZA ČLANOVE UDRUŽENJA I ČLANOVE SINDIKATA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE  ZAŠTITE "SLOGA" ЈЕ POTPUNO BESPLATNO.
ZA OSTALE CENA JE 2000,00 DIN.
__________________________________________________________________